Başvuru Formu

Eğitim Bilgileri

Lisans
Yüksek Lisans
Ön Lisans
Lise

Yabancı Dil

Tecrübeleriniz

Diğer Bilgiler

İş başvurusuna ilişkin ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ ‘ ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim: • Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı, • Elektronik ve fiziksel ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirketin hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olmasını kabul ettiğimi • Bu formda girişini yaptığım verilerimin işlenmesiyle ilgili olarak bu formun kaydedilmesi işlemi ile RIZA ve ONAY verdiğimi beyan ve taahhüt ederim.