HİLL PH


TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜN

Garanti Edilen İçerik
(w/w)

 

 

 

ÜRÜN ÇEŞİDİ

 

UYGULAMA DÖNEMLERİ

YAPRAKTAN UYGULAMA

gram/dekar (100 litre su ile)

DAMLAMADAN UYGULAMA

Dekara

Böcek, mantar ve yabancı ot ilaçları ile

-

50-100

-

Yaprak gübreleri ve BGD (Bitki Gelişim Düzenleyicileri) ile

-

50-100

-

Islanması güç bitkilerde

-

50-100

-

Yabancı ot ilaçları ile

-

50-100

-

Kültür bitkilerinde

-

50-100

-

İlaçlama aletlerinin temizlenmesinde

-

50-100

-

Yapraktan uygulamada

-

50-100

-

Topraktan ve damla sulamadan uygulamada

-

1000-3000

-